دبیرخانه هیأت ممیزه- فرمها و بخشنامه ها
آیین نامه ارتقاء(قدیم)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 آیین نامه جدید ارتقاء ، شیوه نامه و پیوست آیین نامه را می توانید دانلود نمایید.

پیوست شماره 1 آیین نامه ارتقاء را می توانید دانلود نمایید.

پیوست شماره 2 آیین نامه ارتقاء را می توانید دانلود نمایید.

نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=81.11676.23025.fa
برگشت به اصل مطلب