دبیرخانه هیأت ممیزه- اخبار و رویدادها
ارتقای علمی آقای دکتر فتح اله طاهری بهروز از استادیاری به دانشیاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۱۲ | 

احراز این موفقیت را به ایشان، اعضای هیأت علمی و کارکنان محترم آن دانشکده تبریک عرض می نماییم.

تعداد بیش از ۲۵ مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی

تعداد بیش از ۱۰ مقاله کنفرانس در مجامع معتبر داخلی و خارجی

تعداد قابل ملاحظه ای گزارشهای علمی طرحهای پژوهشی

نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=81.11682.50140.fa
برگشت به اصل مطلب