دبیرخانه هیأت ممیزه- اخبار و رویدادها
ارتقای علمی آقای دکتر احمد ماکویی از دانشیاری به استادی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۱۲ | 

احراز این موفقیت را به ایشان، اعضای هیأت علمی و کارکنان محترم آن دانشکده تبریک عرض می نماییم.

تعداد بیش از ۸۰ مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی

تعداد بیش از ۲۶ مقاله کنفرانس در مجامع معتبر داخلی و خارجی

تألیف یک جلد کتاب تخصصی

قبول مسئولیتهای متعدد

شاخص: تألیف کتاب تخصصی - ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران

h-index= ۱۳

نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=81.11682.50141.fa
برگشت به اصل مطلب