دبیرخانه هیأت ممیزه- اخبار و رویدادها
ارتقای علمی آقای دکتر علیرضا معینی از استادیاری به دانشیاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۱۲ | 

احراز این موفقیت را به ایشان، اعضای هیأت علمی و کارکنان محترم آن دانشکده تبریک عرض می نماییم.

تعداد بیش از ۱۸ مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی

تعداد بیش از ۱۶ مقاله کنفرانس در مجامع معتبر داخلی و خارجی

تعداد قابل ملاحظه ای گزارشهای علمی طرحهای پژوهشی

تألیف یک جلد کتاب تخصصی

ترجمه ۲ جلد کتاب تخصصی

پذیرش مسئولیتهای متعدد

نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=81.11682.50142.fa
برگشت به اصل مطلب