دبیرخانه هیأت ممیزه- اخبار و رویدادها
ارتقای علمی آقای دکترمحمدعلی خان محمدی ازاستادیاری به دانشیاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۱۹ | 

احراز این موفقیت را به ایشان، اعضای هیأت علمی و کارکنان محترم آن دانشکده تبریک عرض می نماییم.

تعداد بیش از ۱۰ مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی

تعداد بیش از ۲۲ مقاله کنفرانس در مجامع معتبر داخلی و خارجی

تعداد بیش از ۳ اثر بدیع و ارزنده هنری

تدوین ۳ کتاب تخصصی

پذیرش مسئولیتهای متعدد

نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=81.11682.50212.fa
برگشت به اصل مطلب