دبیرخانه هیأت ممیزه- اخبار و رویدادها
ارتقای علمی آقای دکتر محمدرضا مقبلی از دانشیاری به استادی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۱۹ | 

احراز این موفقیت را به ایشان، اعضای هیأت علمی و کارکنان محترم آن دانشکده تبریک عرض می نماییم.

تعداد بیش از ۳۰ مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی

تعداد بیش از ۲۰ مقاله کنفرانس در مجامع معتبر داخلی و خارجی

تعداد قابل ملاحظه ای گزارش های علمی طرحهای پژوهشی

قبول مسئولیتهای متعدد

شاخص: رتبه ۳۰ امتیاز گرنت غیرصنعتی

نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=81.11682.50213.fa
برگشت به اصل مطلب