دبیرخانه هیأت ممیزه- اخبار و رویدادها
دکتر مجیدرضا آیت الهی و دکتر تورج محمدی اساتید ممتاز دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۴ | 
در دومین دوره انتخاب استاد ممتاز دردانشگاه علم و صنعت ایران دکتر مجید رضا آیت اللهی(عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک) و دکتر تورج محمدی(عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز ) به عنوان اساتید ممتاز دانشگاه علم و صنعت ایران انتخاب و معرفی شدند.

به گفته دکتر منصور سلطانیه، دبیر کمیته انتخاب استاد ممتاز دانشگاه علم و صنعت ایران، این دومین سال متوالی است که آیین نامه انتخاب استاد ممتازدر دانشگاه علم و صنعت اجرایی می شود که پیش از این، در سال گذشته اولین دوره آن برگزار شد و دکتر علی کاوه(عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران) و دکتر محمودمهرداد شکریه(عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک) به عنوان اولین اساتید ممتاز این دانشگاه شناخته شدند. دبیرخانه هیأت ممیزه این توفیق را به دو استاد گرامی و همچنین کلیه اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه علم و صنعت ایران تبریک عرض       می نماید.

نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=81.11682.50344.fa
برگشت به اصل مطلب