دبیرخانه هیأت ممیزه- عملکرد هیأت ممیزه
خلاصه عملکرد هیأت ممیزه در دوره نهم

حذف تصاویر و رنگ‌ها

خلاصه عملکرد دوره نهم هیأت ممیزه از تاریخ ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ بصورت زیر اعلام می گردد:

تعداد جلسات برگزار شده در این دوره : ۱۹ جلسه

تعداد استادیارانی که به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند:۳۶ نفر

تعداد دانشیارانی که به مرتبه استادی ارتقاء یافتند   : ۱۵ نفر

میانگین امتیاز مقالات ISI:

استادیارانی که به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند: ۷۲/۲۱

دانشیارانی که به مرتبه استادی ارتقاء یافتند   : ۴۷/۳۹

نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=81.11894.23983.fa
برگشت به اصل مطلب