دبیرخانه هیأت ممیزه- اخبار و رویدادها
ارتقای دکتر یاسر سبحانی فرد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/15 | 
دکتر یاسر سبحانی فرد عضو محترم هیأت علمی دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت  در  جلسه  هیئت ممیزه مورخ ۱۵/اسفند/ ۱۴۰۱ از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافتند.
 احراز این موفقیت را به ایشان، اعضای هیات علمی و کارکنان محترم آن دانشکده تبریک عرض می نماییم.
نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://idea.iust.ac.ir/find-81.11682.71464.fa.html
برگشت به اصل مطلب